Hotel Campus

Congressos, Reunions, Convencions, Cursos, Presentacions de Producte, Exposicions, Actes Socials, Esdeveniments, Serveis de Restauració.

 

Dades Tècniques

Teatre Escola Taula en U Banquet Còctel Imperial m2
35 pax 25 pax 20 pax 25 pax 50 pax 25 pax 59 m2