Hotel Campus

Congressos, Reunions, Convencions, Cursos, Presentacions de Producte, Exposicions, Actes Socials, Esdeveniments, Serveis de Restauració.

Hotel Campus

Sales Lluís Vives I i II Sala Arnau de Vilanova Sales Martí i Franquès I i II Sales Marie Curie, Jean Piaget i Bertrand Russell Habitacions Restaurant La Marmita i Cafè de l'Hotel Restaurants Sirius i Orió Plaça Terrassa