Hotel Campus

Congressos, Reunions, Convencions, Cursos, Presentacions de Producte, Exposicions, Actes Socials, Esdeveniments, Serveis de Restauració.

 

Dades Tècniques

Teatre Escola Taula en U Banquet Còctel Imperial m2
100 pax 60 pax 45 pax 120 pax 150 pax 45 pax 164 m2