Campus de Bellaterra
Espais per a Reunions i
activitats a l'aire lliure

• Hotel Campus
• Espais Universitaris
• Instal·lacions Esportives

Hotel Campus

Espais

L'Hotel Campus disposa d’unes instal·lacions idònies per organitzar-hi tota mena d'esdeveniments. Està ubicat en la zona residencial del campus, a Vila Universitària, cosa que el converteix en l'únic establiment hoteler que disposa, com a valor afegit, de tota la infraestructura d'una universitat.

El Centre de Convencions de l'hotel consta de nou sales, algunes modulars, totalment equipades amb el material audiovisual i de suport necessari per a la realització de cursos, reunions, convencions, congressos i actes socials, fins a un total de 700 assistents.

L'Hotel Campus disposa de 104 habitacions i d'una àmplia i variada oferta de restauració, tant per a clients individuals com per a grups. També ofereix un servei combinat (forfait) que inclou la reserva de sales de reunió i dels serveis de restauració i d'allotjament, amb preus especials per a grups.

L'Hotel compta també amb els espais verds i les instal.lacions esportives de la UAB que li permeten d'acollir cursos de formació d'empresa, outdoor i indoor, en un entorn acadèmic que afavoreix tota mena d'aprenentatges.

La ubicació en el campus de Bellaterra, seu de la majoria de facultats, departaments i serveis de la Universitat, així com dels instituts i empreses que constitueixen el Parc de Recerca UAB, i la proximitat amb el Parc Tecnològic del Vallès, el Parc de l'Alba i l'eix empresarial de la B 30, fan de l'hotel del campus l'establiment ideal per organitzar-hi tota mena d'activitats científiques i de negocis, per l'experiència adquirida en l'atenció d'aquests clients.

L'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos UAB Campus ofereix la seva col·laboració en l'organització dels actes que es celebren a l'Hotel.


Espais Universitaris

Espais

El campus de la UAB disposa d'un conjunt de sales d'actes, auditoris, aularis de diverses capacitats, aules d'informàtica, la Torre Vila-Puig, un cinema, un teatre i un espai poliesportiu, que complementen l'oferta d'espais del centre de convencions de l'Hotel Campus.

Aquests espais, situats en els diversos centres de la UAB, estan dotats dels serveis bàsics i de l'equipament tècnic necessari per celebrar-hi tota mena de reunions.

Les 230 hectàrees de boscos i espais verds són el marc ideal per a les activitats a l'aire lliure.

L'Agència de Promoció d'Activitats i de Congressos UAB Campus s'encarrega de coordinar la reserva d'aquests espais i dels serveis que es sol·licitin, en funció de les característiques de cada acte.

 

 


Instal·lacions Esportives

Instal·lacions

Les instal·lacions esportives de la UAB, gestionades pel Servei d'Activitat Física (SAF), són un dels complexos esportius més complets que hi ha al Vallès i un dels millors de tot Catalunya, per la seva varietat i qualitat.

Els usuaris dels espais i els serveis UAB Campus poden gaudir de les instal·lacions del SAF en les mateixes condicions que els membres de la comunitat universitària.

D'altra banda el SAF ofereix la possibilitat de llogar tant les seves instal·lacions com el material esportiu a persones, grups o col·lectius interessats a utilitzar-los per dur-hi a terme activitats esportives o d'altres, així com de col·laborar en l'organització.