Esteu rebent aquest missatge com a subscriptors del butlletí UAB Campus.
Si teniu problemes per llegir aquest e-mail, feu clic aquí. Per donar-vos de baixa, fer clic aquí.
ABRIL 2014 Núm. 33
UAB Campus: balanç 2014


L’any 2014 Catalunya ha rebut 16,7 milions de visitants estrangers dels quals més de 8 han triat la ciutat de Barcelona, la tercera ciutat europea més visitada només darrere de Londres i París.  La nostra ciutat és una de les predilectes del turisme jove, la primera del món en nombre de congressistes i la quarta en nombre de reunions.

La posició de lideratge mundial en l’àmbit del turisme de reunions, que en els darrers 20 anys ha experimentat un creixement del 95%, es deu a factors com la fortalesa de la marca Barcelona, les infraestructures que poden acollir esdeveniments de grans dimensions, les campanyes de promoció, la creativitat i la innovació, però també al fet que hi ha una comunitat científica de gran prestigi, especialment de l’àmbit mèdic, que convoca un nombre significatiu de congressos i altres reunions.

En el moment actual, en ple debat sobre el model turístic que es vol per la ciutat de Barcelona, l’aposta per un turisme sostenible i de qualitat comporta un renovat interès per atraure aquest tipus de visitants, que ja són més  d’1,6 milions i que representen el 10% del total de turistes estrangers de Catalunya.

Aquesta situació positiva ha tingut el seu reflex en la presència d’aquest tipus d’activitats en els nostres campus: a Bellaterra, l’Hotel Campus i algunes facultats han acollit un total de  18 congressos, de tipologia molt variada, a més d’altres reunions científiques i cursos de formació. Destaquen les 6 Escoles d’Estiu sobre temàtiques tan diverses com química, tecnologia ambiental, producció d’aliments d’origen animal, simulació social i comunicació. A Casa Convalescència, a Barcelona, s’hi han celebrat 17 congressos, molts de ciències de la salut i de la vida, i també cursos i reunions de temàtica diversa.

Els promotors d’aquestes activitats són membres de la comunitat de la UAB i del seu Parc de Recerca en un 50% aproximadament i l’altre 50%  laboratoris farmacèutics, empreses de formació, Institucions d’àmbit sanitari i d’altres, a Casa Convalescència. A l’Hotel Campus destaca la presència d’empreses del Vallès, institucions culturals i polítiques de la comarca i també les de tipus social i religiós.

L’altre gran segment de visitants que marca tendència a nivell mundial i també a casa nostra és el dels joves, els Millenials, querepresenten més o menys el 20% dels viatgers internacionals.l’Estat Espanyol és la tercera destinació predilecta a nivell mundial (només darrere dels EEUU i França)  i en particular Barcelona.. Aquests joves viatgen per plaer (47%), per estudiar idiomes (22%), per estudiar altres matèries (15%), per adquirir experiència laboral (15%), per fer esport, etc..  

Els nostres campus, per la seva mateixa naturalesa i per la qualitat dels seus serveis, són idonis per acollir moltes de les activitats que interessen els joves. Així, l’any 2014 hem acollit i allotjat a Vila Universitària i a l’Hotel Campus 11 grups d’estudiants del programa Study Abroad Taylor Made, asiàtics llatinoamericans i d’altres llocs del món, interessats en temes de cultura catalana i espanyola, cuina mediterrània, llengua  castellana, negocis i empresa, finances, veterinària, traumatologia i ortopèdia,  política, etc.  El programa University Residential Camps, adreçat als més joves, ha aportat 5 grups interessats en activitats educatives i esportives.
A més l’Hotel Campus ha allotjat 5 grups de joves que han participat en competicions esportives (hoquei, tenis, etc.) i d’altres que feien viatges de final de curs. Vila Universitària ha acollit també molts viatgers individuals.

Malgrat la persistència dels efectes de la crisi econòmica i de l’augment exponencial de la competència,  s’ha mantingut  el 2014 una activitat intensa en els nostres campus. La consolidació de la tendència a l’austeritat en l’organització dels esdeveniments i el manteniment a l’Estat Espanyol de la política de retallades expliquen, però, que la recuperació dels resultats econòmics sigui tímida, lenta i difícil.

L’any 2014 hi ha hagut símptomes esperançadors:  ha començat a augmentar l’activitat de les empreses, i els investigadors i professionals en general  han continuat promovent trobades, comptant amb fons europeus o amb el suport de partenaires de països amb economies més potents. Confiem que el 2015 aquesta dinàmica  positiva es mantingui i que els nostres campus puguin acollir moltes, diverses i interessants activitats.

La xarxa OCUE fa 10 anys


La xarxa d’Oficines de Congressos de les Universitats i Fundacions Universitàries de l’Estat Espanyol (OCUE) ha celebrat la seva desena trobada aquest mes de març a la Universitat Politècnica de València. Les institucions que formaven part de la xarxa van decidir, després d’un temps, constituir una associació  que ha funcionat des de l’any 2011, presidida des del començament per l’Agència de Promoció d’Activitats i de Congressos de la UAB.

Amb la seva activitat l’ Asociación de Oficinas de Congresos de Universidades y Fundaciones Universitarias s’ha proposat d’assolir dos objectius principals: contribuir a la consolidació de les Universitats com a llocs de trobada i d’organització d’esdeveniments, tot potenciant els seu rol i la seva visibilitat en l’àmbit de la indústria de reunions, i també compartir coneixements i experiències amb altres institucions nacionals i internacionals, amb experiència en l’organització d’esdeveniments i en la utilització d’espais i serveis universitaris per aquesta finalitat, perquè els associats millorin la seva pràctica professional i puguin donar un servei de qualitat als usuaris.

Passats aquests 10 anys, les 14 institucions associades valorem molt positivament la feina feta en relació als objectius de l’Associació: hem après molt els uns dels altres, hem millorat les nostres pràctiques i anem tendint a l’harmonització dels diferents models d’oficines que existeixen.

El proper objectiu és l’elaboració d’un estudi, a partir del qüestionari que s’ha enviat a totes les  Oficines, que analitzi la situació actual de la gestió i acolliment d’esdeveniments en les diverses universitats de l’Estat, per tal de fer-ne un instrument útil pel debat sobre el futur d’aquest servei i àmbit de negoci, tant en el si de les nostres institucions com en el  sector turístic.

UAB Campus acull...

Fins a l’any 2015  acollirem els següents actes, entre d’altres:

Abril – Juny

 • 2nd Openness Annual Meeting in Barcelona (Openness - Operationalisation of Natural Capital and Ecosystem Services, Finnish Environmental Institute, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals –ICTA); Casa Convalescència, abril 2015
 • X  International Congress Lambada/Zouk- Dansabrasil Bcn 2015 (Dansabrasil Bcn); Hotel Campus, abril 2015
  Web: http://www.dansabrasil.com/
 • 1st Meeting of the Essem Cost Action Es1403 Nereus: New and Emerging Challenges and Opportunities in Wastewater Reuse  (Departament d’Enginyeria Química  de la UAB); Escola d’Enginyeria, maig 2015
  Web: http://www.cost.eu/Events
 • 11º Simposio Internacional de Oncología Traslacional (Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona); Casa Convalescència , maig 2015
  Web: http://www.oncologiatraslacionalbcn.net/
 • Curso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primária (Sociedad Española de Médicos de Atención Primária -SEMERGEN); Casa Convalescència, maig 2015
 • Comparative Framed Field Experiments on Environment -COFFEE (Institut De Ciència I Tecnologia Ambientals -ICTA); Casa Convalescència, maig 2015
 • Jane Goodall International Global Meeting (Instittuto Jane Goodall España); Vila Universitària, Hotel Campus, Edifici ICTA, maig 2015
  Web: http://www.janegoodall.es/es/
 • ICREA Workshop on Graphene Nanobiosensors (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia - ICN2); Casa Convalescència, maig 2015
  Web: http://graphsense.icn2.cat/ 
 • Second General Assambly European Project M-Resisit (Servei de Psiquiatria de St. Pau); Casa Convalescència, juny 2015
  Web: http://www.mresist.eu/
 • I Simposi Català de Valoració D-N de l’Esportista (Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya); Hotel Campus, juny 2015
  Web: http://codinucat.cat/
 • 8th European Congress on Regional Geoscientific Cartography And Information Systems.  EUREGEO - 2015 (Institut Cartogràfic I Geològic De Catalunya); Casa Convalescència, juny 2015
  Web: http://www.igc.cat/web/ca/euregeo2015.html
 • 2º Congreso Iberoamericano de Estudios Chinos (Fundació Institut Confuci de Barcelona); Casa Convalescència, juny 2015
  Web: http://congresoiec.org/
 • Council Meeting European Synchrotron Radiation Facility (ALBA, Consorci Font de Llum de Sincrotró, European Synchrotron Radiation Facility-ESRF
 • International Journal of Arts and Sciences Conference in Barcelona 2015 (International Journal Of Arts & Sciences); Casa Convalescència, juny 2015
  Web: https://www.internationaljournal.org/
 • University Of Jeddah 2015 (Study Abroad Programme); Vila Universitària, Hotel Campus, Escoles de la FUAB, maig-juny 2015
 • Doing Busines in Catalonia and in Spain - University Of Northampton (Study Abroad Programme); Vila Universitària, Hotel Campus, Escoles de la FUAB, maig-juny 2015

Juliol – Agost – Setembre

 • 8th Summer Course Theory, Methods, and Aplications of Social Networks. The Measurement of personal network (Laboratorio de Redes Personales y Comunidades-EGOLAB, Departament d'Antropologia social i cultural de la UAB); Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, juliol 2015
  Web: http://grupsderecerca.uab.cat/egolab/content/summer-course-2015
 • XI Jornadas de Economía Laboral (Asociación Española de Economía Del Trabajo i Departament d’ Economia Aplicada de la UAB); Facultat de Economia i Empresa de la UAB, Hotel Campus, juliol 2015
  Web: http://www.aeet.eu/
 • International Conference on Unsolved Problems of Noise - UPON 2015 (Deptartament de Enginyeria Electrònica de la UAB); Casa Convalescència, juliol 2015
  Web: http://europe.uab.es/upon2015/
 • Macau University Of Science and Technology Summer 2015 (Study Abroad Program); Vila Universitària, Hotel Campus, Escoles de la FUAB, juliol 2015
 • The Political Economical of European Integration - Mays Business School (Study Abroad Program); Vila Universitària, Hotel         Campus, Escoles de la FUAB, juliol- agost 2015
 • Berkeley University - Summer Programme 2015 (Berkeley University - SBETH - Ethnic Studies); Casa Convalescència , juliol 2015
 • UCPA Viva Barcelona / Espagnol 2015 (UCPA-Union Nationale Des Centres De Plein Air); Vila Universitària, Hotel Campus, juliol-agost 2015
 • Comparative Political Science Barcelona Summer Program 2015 (Texas State University San Marcos); Vila Universitària, Torre Vila Puig, juliol-agost 2015
 • Harvard Summer School (Harvard School); Casa Convalescència, juliol 2015
 • Economia, Empreneduria y Finanzas - Universidad de La República UDELAR (Study Abroad Program); Vila Universitària, Hotel Campus, Escoles de la FUAB, juliol  2015
 • The FURSAN FC Football Campus-2015 (Sports and Recreation Establishment -SRE); Hotel Campus, Servei d’Activitat Física, juliol-agost 2015
 • Diálogo Global - Estiu 2015 (Associació Centre Internacional d'Estudis Colonials); Casa Convalescència, Juliol 2015
 • Loisirs Club Aventures 2015 (Loisirs Club Aventures); Vila Universitària, Hotel Campus, juliol - agost 2015
 • Spanish Course - University of Wyoming - Estiu 2015 (Study Abroad Programme, University of Wyoming); Casa Convalescència, juliol 2015
 • EECERA 25th Conference (European Early Childhood Education Research Association-EECERA; Institut De Ciències De l'Educació, Facultat  de Ciències de l'Educació de la UAB); Hotel Campus, Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, setembre 2015
  Web: http://www.eecera.org/
 • NANOBIOAPP2015 "Latest Advances on Carbon Nanomaterials for Biomedical Applications" (Institut De Ciència De Materials De Barcelona ICMAB - CSIC); Casa Convalescència, setembre 2015
  Web: http://congresses.icmab.es/nanobioapp2015/

Octubre – Novembre - Desembre

 • XIº Congreso Internacional MPS España (Asociación de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados); Hotel Campus, octubre 2015
  Web: http://www.mpsesp.org/
 • Workshop LTUG 2015 (Port D'informació Científica -PIC); Casa Convalescència, octubre 2015
 • International Symposiu on Aminoacyl-TRNA Synthetases-AARS 2015 ( Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona-IRB); Casa Convalescència, octubre 2015
  Web: http://www.aars2015.cat/en/index.html
 • Segona Edició Fent Camí Cap a una Nova Consciència (Amics de l'Ofici de Viure); Hotel Campus, octubre 2015
 • NOQSL Matters 2015 (Dr. Celler Cologne Lectures GMBH & CO. KG); Casa Convalescència, novembre 2015
 • 13º Curso De Lipidología Clínica Y Factores De Riesgo Cardiovascular (Fundació per la Investigació i Prevenció de les Malalties Cardiovasculars -FIPEC); Casa Convalescència, novembre 2015
 • Relations and Network in Indian Ocean Writing Conference (Departament de Filologia Anglesa  i Germanística de la UAB); Facultat de Lletres, Hotel Campus, novembre 2015
  Web: http://jornades.uab.cat/relationsandnetworks

A partir del 2016

 • Eurobanking Meeting 2016 (Euro Banking); Hotel Campus, maig-juny 2016
 • 32th Scientific Meeting AETE 2016 -  European Embryo Transfer Association (Association Europeenne de Transfert Embryonnaire); Casa Convalescència, setembre 2016
  Web: http://www.aete.eu/

Fora del Campus
 • XI Congreso Español de Criminología (Sociedad Española de Investigación Criminológica, Federación de Asociación de Criminólogos de España); Centre d'Estudis Juridics i Formació Especialitzada, juny 2016
 • 18th International Meeting on the Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism - Barcelona 2016 (Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism Research groups); Hotel Eden Roc, Juliol 2016
 • XXI Seminario De Genética De Poblaciones Y Evolución (Sociedad Española De Genética); Hotel Calipolis-Sitges, octubre 2016        
 • 16th International Conference On Accelerator & Large Experimental Physics Control Systems - ICALEPCS 2017 (Alba, Consorci Font De Llum De Sincrotró) Palau De Congressos De Catalunya, octubre 2017
  Web: http://www.icalepcs.org/index.php?page=conferences


Estem treballant en la candidatura dels
següents esdeveniments:
 • EAGE Near Surface Conference 2016 (European Association of Geoscientists and Engineers –EAGE); Seu per determinar, setembre 2016
  Web: http://www.eage.org/
 • European Transport Conference (Association for European Transport); Casa Convalescència, setembre -octubre 2016 i 2017
  Web: http://aetransport.org/

Recordeu: L'Agència és un servei de la UAB, que està a la vostra disposició per ajudar-vos a organitzar totes les activitats que vulgueu fer, tant als nostres campus com a qualsevol altre lloc, així com a preparar les vostres candidatures a congressos. No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Per fer-vos una idea de quins són els espais i serveis, útils per a l'organització de tota mena d'activitats, consulteu el nostre web: www.uabcampus.com

Si voleu més informació sobre els actes que es celebren a les nostres instal·lacions, cliqueu sobre la icona "Calendari d'Activitats" a la pàgina inicial del nostre web.
www.uabcampus.com Vila Universitària Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona. Espanya
Tel. +34 93 581 74 01
Fax +34 93 581 73 92
[email protected]