Hotel Campus
Espais de Restauració

Sales Lluís Vives I i II Sala Arnau de Vilanova Sales Martí i Franquès I i II Sales Marie Curie, Jean Piaget i Bertrand Russell Habitacions Restaurant La Marmita i Cafè de l'Hotel Sales Sírius i Orió Plaça Terrassa

 


 

 

 

 

Espais de Restauració

Nom Sala Superfície Total
Arnau de Vilanova 633 m2
Lluís Vives 471 m2
Lluís Vives I 214 m2
Lluís Vives II 168 m2
Antoni Martí i Franquès 412 m2
Antoni Martí i Franquès I 248 m2
Antoni Martí i Franquès II 164 m2
Marie Curie 59 m2
Jean Piaget 59 m2
Bertrand Russell 27 m2
Sírius 330 m2
Orió 264 m2
Plaça, Terrassa, Espais Comuns